HOIDOT > IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPIA

Ikäihmisten ja muistisairaiden fysioterapia

 

Geriatrinen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään.

 

Työkokemukseni ikääntyneiden kuntoutuksessa:

 • 1982 alkaen Helsingissä sairaalassa ja palvelutalossa 6 vuotta.
 • Vihdissä palvelutalossa 17 vuotta ostopalveluna tehden yksilöterapiaa sekä ohjaten ryhmävoimistelua.
 • yksilöterapiaa vastaanotollani tai asiakkaan kotona 17 vuotta

 

Olen erikoistunut geriatrisen fysioterapian erikoisohjaajaksi 2017. Koulutus sisälsi myös Muisku™ -muistikuntoutusohjaaja ja Dementiatyön Passi® kurssit.

Geriatrinen fysioterapia

Ikäihmisten fysioterapialla eli geriatrisella fysioterapialla tuetaan ja edistetään ikääntyneiden omatoimisuutta, toimintakykyä ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kohottaa kuntoa, kehittää tasapainoa ja lisätä lihasvoimaa, ehkäistä tuki-ja liikuntaelimistön vaivoja ja kaatumisia sekä helpottaa kipuja. Toimintakyvyn palauttaminen esim. leikkausten tai sairauden jälkeen sekä apuvälineiden arvointi on erityisen tärkeää ikääntyneen kuntoutuksessa.

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla tehdään toimintakykymittauksia, joiden pohjalta keskustelujen lisäksi laaditaan yksilölliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Fysioterapian vaikuttavuutta seurataan ja muutetaan tarvittaessa vastaamaan ikääntyneen vointia ja toiveita.

 

Kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan ikääntyneen terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Suunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja/tai läheisen tai hoitajan kanssa.

 

Geriatrinen fysioterapia voi sisältää:

 • tasapainoharjoituksia
 • lihasvoima- liikkuvuusharjoituksia
 • hierontaa
 • kipua lievittäviä hoitoja fysikaalisia hoitoja ( lämpö- ja kylmähoidot, sähköhoidot, akupunktio)
 • kävelyharjoituksia
 • muisti- ja kongnitioharjoituksia
 • ulkoilua

Muistikuntoutus

Muistisairaan kuntoutus hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä. Muistikuntoutus kannattaa aloittaa mahdollisemman varhain, jotta toimintakykyyn voidaan vaikuttaa ja seurata tilanteen kehittymistä. Muistisairaus on etenevä ja edetessään se heikentää muistisairaan liikunta- ja toimintakykyä merkittävästi.

 

Liikunta vaikuttaa aivojen hyvinvointiin ja muistin toimintaan. Aivot virkistyvät ja muisti aktivoituu liikunnan avulla. Liikunta lisää aivojen verenkieroa, nostaa mielialaa ja parantaa unen laatua. Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään myös muistisairaan kehon hahmotusta, jolloin ympäristön hahmottaminen myös paranee.

 

Parhaaseen tulokseen päästään jos kuntoutus tapahtuu muistisairaalle tutussa ympäristössä kotona  tai hoivakodissa. Terapiassa selvitetään ensin asiakkaan sen hetkinen toimintakyky, hänen toiveensa ja tarpeensa ja mielenkiinnon kohteensa. Näiden perusteella suunnitellaan fysioterapian sisältö, jolla on aina jokin tavoite.

 

Yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen aivosairaus, Lewynkappaletauti sekä otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet.

 

Psykofyysinen lähestymistapa ikääntyvien kuntoutuksessa

Ikääntyneen fysioterapiassa psykofyysinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden läsnäoloon, ymmärtäväiseen sen hetkiset voimavarat huomioonottavaan terapiaan. Pienetkin onnistumisen tunteet lisäävät motivaatiota ja antavat suuntaa tavoitteen saavuttamiseksi. Myönteisyyden ohjaaminen tukee puolestaan ihmisen voimavarojen käyttöönottoa. Terapiatilanteessa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen on tärkeää.

 

Psykofyysisen terapiamuodon työvälineet:

 • kosketus
 • liike
 • läsnäolo
 • hengitys
 • yhdessätekeminen
 • vuorovaikutus

 

Keskeistä psykofyysisessä terapiassa on  huomioida ihmisen henkiset voimavarat. Esim. jos voimavarat ovat vähäiset kuntoutus on tukea antavaa, hierontaa, läsnäoloa, kipuhoitoa tai kipua helpottavaa toimintaa.

 

Hyvät voimavarat omaavan ihmisen kuntoutus voi olla vaikuttavaa, aerobista ja se voi sisältää kuormittavia harjoituksia.

 

Psykofyysisissä harjoituksissa huomioidaan ihmisen yksilöllinen tapa liikkua ja käyttää kehoaan. Yksilöä ohjataan tiedostamaan asento- ja liiketottumukset jotka estävät optimaalista liikkumista ja hengitystä.

 

 

FYSIO- JA LYMFATERAPIAA

NUMMELASSA

Fysioportti | Tuusantie 1, Linjaportti Nummela | Puh. 040 721 7568 | Rekisteriseloste